Xov xwm kev lag luam

  • Cavities: What are They and How Do We Prevent Them?

    Cov kab noj hniav: Dab Tsi Yog Lawv Thiab Peb Tiv Thaiv Lawv Tau Li Cas?

    Los ntawm Caitlin Rosemann AT Tseem Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab - Missouri Tsev Kawm Ntawv Kev Kho Hniav thiab Kev Kho Hniav Koj puas paub cov hniav txha hniav laus yog qhov khoom uas nyuaj tshaj plaws hauv tib neeg lub cev? Cov txha hniav laus yog cov pov thaiv txheej sab nraud ntawm peb cov hniav. Cov kab mob hauv peb qhov ncauj siv cov piam thaj uas peb noj los ua kua qaub uas tuaj yeem ploj mus t ...
    Nyeem ntxiv